باربری چیذر

چیذر محله ای در منظقه 1 شهرداری تهران می باشد که رشد و توسعه آن در طول این سالها، آن را از منطقه ای روستایی به منطقه ای با خانه های چندطبقه تبدیل کرده، بنابراین باربری چیذر با وجود محله هایی با بافت قدیمی نیاز به تخصص ویژه ای پیدا می کند.

آیا می دانید باربری انصاف بار با اشراف به منطقه، قادر است بهترین خدمات باربری را ارایه دهد؟

با یک تماس ساده با انصاف بار یا از طریق تکمیل فرم به راحتی میتوانید از خدمات ما بهره‌مند شوید.

انصاف بار به صورت شبانه روزی در خدمت همشهریان ساکن منظقه چیذر می باشد.

 

Leave a Reply