انصاف بار تهران

آماده سرویس دهی حمل بار و اثاثیه در شبانه روز، با بیمه و بارنامه دولتی، ماشین های ویژه حمل اثاث VIP، کارگران ماهر و خوش اخلاق....

درباره اثاث کشی بیشتر بدانید

انصاف بار در کل مناطق تهران

شعبه های ما در کل تهران پراکنده می باشند تا سریعترین خدمات اثاث کشی را انجام بدهند، در هر منطقه از تهران هستید نگران نباشید، تلفن را بردارید و تماس بگیرید

مناطق تحت پوشش انصاف بار